اشتراک گذاری
 1. Deepak :
  ۱۶ فروردین ۹۴

  No quioetsn this is the place to get this info, thanks y’all.

 2. بازتاب: نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم - شبه shabah.in

 3. رسول :
  ۱۱ دی ۹۵

  خوب بود

 4. هادی :
  ۲۷ دی ۹۵

  استاندارد خییلی نبود ولی اگر با جواب بود خوب میشد

 5. توگلتتارهلرخهع :
  ۱۷ دی ۹۶

  معمولی روبه بد به هر حال ممنون

 6. Maryam@ :
  ۲۰ دی ۹۶

  بد نبود خوبه.